Blog

#6 MALINNA° TV: Rezistentné baktérie: skrytý nepriateľ.

Môžu nás rezistentné baktérie zabiť? Čo nám hrozí pri návšteve nemocníc a prípadnej hospitalizácii? K čomu viedlo nadužívanie ATB a ako môžeme posilniť svoju imunitu, aby sme sa vyhli životu nebezpečným bakériám. 6. epizóda live streamu malinna_products s Dominikou Donigou, ktorej hosťom je mikrobiologička Lenka Micháliková.