Impressum

MALINNA PRODUCTS s. r. o

IČO: 51212820
DIČ: 2120631513
IČ DPH: SK2120631513 podľa §4

Sídlo: Černyševského 10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum vzniku: 22. novembra 2017, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 33111/S

Štatutárny orgán
Osoba: Mgr. art Dominika Beňová
Funkcia: Konateľ