Blog

#11 MALINNA°TV: Základný príncíp

Pripomenuli sme si, čo je základným princípom fungovania MALINNA° produktov, povedali niečo z histórie a zákulisia fungovania našej firmy.