Blog

Čo definuje zdravý organizmus?

Čo je zdravie? Vieme tento pojem definovať? Choroba by mala byť v tom prípade opozitom zdravia. Prevencia zase niečím, čo nám pomáha status zdravia udržať.

Status quo neexistuje. Ani v rovine organizmu.

Často dostávame ohľadom užívania MALINNA° produktov otázky, či sú určené aj pre zdravých. Je potrebné ich brať preventívne alebo kontinuálne? Predstavujú niečo ako alternatívnu liečbu k bežnej syntetickej chemickej liečbe? Verím, že ich zmysel načrtnem v nasledujúcich myšlienkach. 

Ak chcete efektívne využívať účinky MALINNA° produktov, je potrebné prehodnotiť postoj k vlastnému telu. Ak svoj fyzický stav delíte na zdravý vs. chorý, môže to byť veľmi zavádzajúce. Naše telo je nesmierne dynamická jednotka, ktorá sa mení každou mikrosekundou. Dať mu jeden status aj na niekoľko rokov, nás nevedome núti k veľkému ignorantstvu a nevnímavosti voči sebe samému.

Som zdravý!

Pri samotnej diagnostike existuje veľa ukazovateľov, ktoré definujú, či sa nachádzame v stave zdravia alebo choroby. Skúsme si však povedať úprimne: väčšina z nás vôbec nevníma svoje telo a nemá potrebu sa ním špeciálne zaoberať, kým ho nezabolí alebo mu na ňom niečo zvonku esteticky neprekáža. Keby sme ho však vnímali ako živý dynamický organizmus, všimli by sme si, ako sa mení k horšiemu alebo lepšiemu každým našim zásahom. Videli by sme aj to, že k nadváhe, bolestiam chrbta, vysokému krvnému tlaku atď. sme sa dopracovali mnohoročným každodenným “snažením” a mikrorozhodnutiami proti vlastnému telu.

Zabudli sme zvyšovať vnímavosť.

Nedávno som sedela na káve s mojim známym. Bavili sme sa o MALINNA° elixíroch, keď mi povedal, že ich chce pre priateľku. On ich zatiaľ nepotrebuje, lebo našťastie je zdravý. Vo svojich 36 rokoch berie iba tabletky na vysoký krvný tlak. Nuž z môjho pohľadu už svietia tomuto mužovi všetky alarmy, aby sa prebudil a začal si všímať svoje telo. Zdravé totiž evidentne nie je. Každý má pojem zdravia zadefinovaný inak, a preto sa nám ťažko tento pocitový stav meria, najmä ak sme stále viac a viac otupení vonkajšími vplyvmi. 

MALINNA° nie je liek pre chorých.

MALINNA° je pre ľudí, ktorí sa nevzdali zodpovednosti za svoj stav a hlavne moci sami rozhodnúť nad jeho smerovaním. Bez ohľadu, či nejakú diagnózu máte alebo nie. Často sa nám nechce rozmýšľať, vyvíjať energiu na vzdelávanie, fyzický, mentálny a duchovný rast a preferujeme rýchle riešenia vo forme tabletky. Akú schopnú bytosť však takýmto postojom zo seba vytvárame? Aká potom bude naša odolnosť pri nejakej vážnejšej zmene aktuálneho prostredia (klimatická zmena, epidémia atď, nedostatok pitnej vody, či potravy). Bohužiaľ, často sa dostaneme do nezastaviteľného kola. Máme v živote toľko rôznych problémov, že sme len radi, keď nám niekto uľahčí život a dá nám riešenie vo forme pilulky. Takto však môžeme prísť až do bodu, keď je naše telo v takom stave, že si samo vynúti našu pozornosť sústrediacu sa len na vlastné fyzické prežitie. 

Vďačnosť ako dobrý štart do nového dňa.

Keď sa ráno zobudíme a nič nás nebolí, máme slobodu fyzicky aj mentálne tvoriť, patríme k privilegovanej skupine jedincov. Je skvelé si to uvedomiť a poďakovať sa. Ideálne je položiť si otázku, čo dnes môžem urobiť pre to, aby to takto ostalo, alebo dokonca bolo lepšie! Zdokonaľovanie našich fyzických možností je totiž nielen možné, no malo by byť našim cieľom. Ak máte takéto nastavenie, vtedy je užívanie MALINNA° produktov ideálnym doplnkom k tomu, aby sa vaše telo a duch efektívne rozvíjali. 

Kde je vaša štartovacia čiara?

To vôbec nie je podstatné. Možno trpíte nejakým zdravotným problémom. Bez ohľadu na to, ak ste už svoje telo začali vnímať ako výsledok každodenných mikrorozhodnutí, ste na najlepšej ceste k sebarozvoju a posilneniu, nech je vaše telo momentálne v akomkoľvek stave. Byť zdravý je nejasne zadefinovaný stav organizmu, a tiež nie vhodne definovaný cieľ. Ak sa chcete niekam posunúť, je lepšie si nájsť merateľné ciele a pozorovateľné pokroky, ktoré môžete sledovať na periodickej báze.