Blog

Aká voda je vhodná na pitie s MALINNOU°

MALINNA° má v súčasnosti na trhu 3 výživové doplnky: Elixir Mint, Elixir Vanilla a Bitter. Rovnako ako samotné elixíry, aj kvalita vody, s akou ich riedime, má veľmi dôležitú úlohu pri starostlivosti o správne fungovanie nášho organizmu. 

S akou vodou riediť MALINNU°?

Všetky 3 produkty sú určené na riedenie alebo minimálne na zapitie vodou. Nie je však voda ako voda. Na riedenie MALINNA° elixirov je dôležité používať vodu mäkkú, s čo najnižším množstvom minerálnych látok (a iných zlúčenín). Bohužiaľ, zohnať takúto vodu nie je vôbec ľahká úloha. Ťažko určiť všeobecné pravidlo, keďže každý z vás má inú kvalitu vody vo vodovodnom kohútiku. Smerodatné však môže byť to, či voda po zriedení s elixírmi ostáva číra alebo sa zakalí. Piť zakalený elixír síce nie je úplne márne, no jeho účinok môže byť kvalitou vody do veľkej miery ovplyvnený.

Prečo je kvalita vody taká dôležitá?

Naše telo je viac než z 2/3 zložené z vody. Voda v našom tele sa nachádza v tzv. gélovej forme. V tejto podobe je vďaka obsahu proteínov a minerálnych látok. Keď sa ich rovnováha naruší, voda v bunkách stratí túto štruktúru a bunky sa poškodia. Na to, aký významný podiel táto zložka v našom organizme predstavuje, jej venujeme príliš málo pozornosti. Voda je nosičom informácií a podľa mnohých pozorovaní dokáže reflektovať náš postoj k nej. Určite je preto dôležité s akým nastavením k vode pristupujeme. 

Ako získať kvalitnú vodu?

Ayurvédska medicína považuje vodu, ktorá prejde vodovodným potrubím a my ju hneď z točky vypijeme, za škodlivú. Výborné zhrnutie k vode z tohto hľadiska nájdete v jednom z videí jogína Sadhguru. Voda sa má načapovať do sklenenej nádoby, nechať cez noc odstáť (tak sa zbaví napríklad chlóru). Ideálne je ju nechať vystaviť svetlu sviečky. Takto pripravenú vodu môžeme piť na druhý deň. Voda (ani jedlo a nič, čo konzumujeme), by nemala mať teplotu nižšiu alebo vyššiu o viac ako 5°C ako je naša telesná teplota. Ďalším zaujímavým poznatkom je spôsob, s akým k vode pristupujeme a čomu je pred konzumáciou vystavená. Japonský fotograf Emoto Masaru fotil kryštály vody po tom, ako vodu nechal v nádobách s rôznymi nápismi alebo ju vystavil mikrovlnnému žiareniu, či klasickej hudbe. Najkrajší kryštál voda vytvorila pri nápisoch vďačnosť a láska. Pri negatívnych emócia sa zoskupovala do amorfných nepravidelných útvarov. (Pointa knihy smerovala k tomu, že svojimi emóciami formátujeme vodu vo vlastnom tele).

Filtračné kanvice a reverzné osmózy.

Na trhu je ich nespočetné množstvo. Sama som sa rozhodla zaopatriť si reverznú osmózu, ktorá vodu čistí nielen od minerálnych zhlukov, ale aj hormónov, mikroplastov a baktérií. Za týždeň totiž vo vode a v strave môžeme prijať až 5g mikroplastov (pozrite si zaujímavý rozhovor na túto tému s profesorom Alexym, ktorý sa venuje vývoju biodegradovateľného materiálu s vlastnosťami plastu). Je známe, že vo vode sa môžu vyskytovať aj nebezpečné patogénne baktérie a najnovšie už aj antibiotiká a hormóny, ktoré môžu okrem iného nepriaznivo vplývať napríklad na plodnosť mužov. Nuž štatistika to nie je povzbudivá. Ak sa rozhodnete pre takúto investíciu, dbajte na to, aby osmóza neobsahovala mineralizačný filter, ktorý vodu spätne obohacuje o minerály. Vaším zdrojom minerálov by mala byť štrukturovaná voda, ktorá sa nachádza v ovocí, zelenine, orechoch či semenách. Ak užívate MALINNA° elixíry, tie obsahujú okrem iných výživných látok aj vstrebateľné minerály organického pôvodu (predovšetkým Elixir Vanilla). To je veľmi dôležitý faktor. Nielenže sa v cievach takéto minerály neusádzajú a telo vie ich prípadný nadbytok vylúčiť, ale organizmus minerály organického pôvodu rozoznáva a vie s nimi výborne hospodáriť. Taktiež je dôležité filtre udržiavať a pravidelne meniť podľa odporúčania výrobcu!

Je vhodné piť minerálne vody ako zdroj minerálov?

Minerálne vody sú vynikajúce na kúpele. V tomto prípade náš organizmus prijíma minerály cez pokožku. Pitie minerálnych vôd je však otázne. Zhluky minerálov sa môžu v tele usádzať a vytvárať kamene v močových cestách a ich nadbytok môže upchávať a zužovať cievy. Podobný efekt môžu mať syntetické minerálne výživové doplnky. Určite ich preto nie je vhodné piť dlhodobo ako hlavný zdroj tekutín v organizme. Na riedenie MALINNA° elixirov sú úplne nevhodné. 

Ktorá balená voda je vhodná?

Najradšej by som povedala, že je absurdné piť balenú vodu. Jednak si neviem predstaviť to množstvo plastu, ktoré každodenným pitím vyprodukujeme. Ďalej nemôžeme vedieť, či voda v plaste nestála pri prevoze, či skladovaní na slnku (vtedy sa do vody vylučujú z plastu toxické látky, ktoré vážne ohrozujú naše zdravie). Tiež buďte obozretní pri pití vody zo zásobníkov, kým si nie ste istí tým, ako sa veľký plastový zásobník čistí a či nie je len liahňou baktérii. Takisto neodporúčame vôbec nosiť si vodu v plastových fľašiach a opakovane do nich vodu čapovať. Uprednostnite sklené fľaše, ktoré budete umývať pravidelne organickým čističom. Ak nemáte inú možnosť, pozrite sa na etiketu stolových balených vôd (nie minerálnych) a vyberte si tú s najnižším množstvom minerálnych látok. My sme skúšali bielu Royal Water a Toma stolová, ktoré boli z tohto hľadiska prijateľné.

Na záver.

Zmyslom tohto článku je upozorniť na dôležitosť vody a jej kvalitu. Stále máme relatívne kvalitný zdroj priamo v našich domácnostiach, čo je vo svete skôr raritou. Buďme za to vďační, vodou neplytvajme a hlavne chráňme životné prostredie, a to vylúčením konzumácie hovädzieho mäsa (dochovanie 1 KG hovädzieho masä má spotrebu 15.415 L pitnej vody, nehovoriac o antibiotikách pridávaných do krmiva zvieratám), znížením konzumácie mäsa celkovo, vylúčením toxickej chémie z domácnosti, vylúčením užívania hormonálnej antikoncepcie, elimináciou spotreby plastov a dodržiavaním ekologického a minimalistického, nekonzumného spôsobu života.