Our Story

OUR STORY

“Po 30 rokoch náročnej práce zvukového režiséra si môj otec začal uvedomovať, že zhoršujúci sa zdravotný stav mu už dlho neumožní prácu plnohodnotne vykonávať. Hodiny editovania zvuku za počítačom a nezdravý životný štýl ho priviedli najprv k úplnej abstinencii a postupnej zmene stravovacích návykov. Za fascináciou odhaľovania možností organických olejov však stálo mnoho náhod. Prvá bola myšlienka vytvoriť najčistejší čistiaci prostriedok, ktorý bude úplne biodegradovateľný, no zároveň vyčistí povrchy materiálov od ich znehodnotených zoxidovaných častí. Po dvoch rokoch nepretržitého štúdia širokého spektra organických olejov a nekončiacich sa pokusoch o ich spracovanie sa dopracoval k prvým výsledkom, ktoré okamžite nadchli mikrobiológov na Trnavskej univerzite. Fakulta sa snaží upozorniť na problém nadužívania antibiotík a nebezpečia vzniku rezistentných baktérii. Pri testoch náš čistiaci prostriedok takmer všetky baktérie eliminoval. Mikrobiológov však nadchol fakt, že v prostredí, ktoré prostriedkom vyčistili, sa baktérie nechceli ďalej množiť.

Vtedy sme sa rozhodli začať aplikovať tento princíp do produktov určených pre prevenciu ochorení ľudského tela. Otec do bázy vytvorenej z výluhu lapacha, škorice a klinčekov vsadil spracovaný olejový základ, a tak vznikol elixír určený na vnútornú obnovu buniek. Prípravok vzbudil záujem širšieho okolia. Výrazne pozitívne výsledky jeho užívateľov nás povzbudzovali v ďalšom výskume. Otec si však uvedomil, že na riešenie niektorých problémov organizmu nestačí látky do tela dopraviť cez tráviaci trakt. Preto sme postupne vyvinuli sprchovacie séra a krémy, aby sme vedeli pomôcť organizmu regenerovať a detoxikovať sa aj cez pokožku, a tak napomôcť obnove pohybového ústrojenstva a detoxikácie lymfatického systému.

Vtedy som sa rozhodla pre vytvorenie rodinnej značky MALINNA. Názov v sebe ukrýva mesto, kde vznikol – Innsbruck, inováciu, ktorú do pohľadu na telo a jeho súčinnosť s prírodou prináša a minimalistický životný štýl, aký je nám blízky.

Neustála komunikácia s nadšencami MALINNA° produktov nám pomáha ich účinnosť zvyšovať s každou novou spätnou väzbou. Vďaka nim sme motivovaní objavovať neprebádané možnosti prírody a posúvať hranice regenerácie ľudského tela.”