Malinnaclub

MALINNA CLUB

Myšlienka MALINNA° clubu vychádza z histórie vývoja MALINNA° produktov, kedy sme úzko spolupracovali na ich vývoji a výskume s ľuďmi trpiacimi viac, či menej závažnými zdravotnými problémami a práve vďaka neustálej komunikácii a ich feedbacku sme ich mohli posúvať ďalej. Mnohí ste sa stali fanúšikmi MALINNA° produktov a nahradili ste s nimi takmer všetku kozmetiku v domácnosti alebo zo zdravotných dôvodov potrebujete spotrebovať ich väčšie množstvá. Práve pre vás sme vytvorili možnosť stať sa členom MALINNA° clubu.

MALINNA° club má limitovaný počet 999 klubových členstiev na Slovensku.

Klubové členstvo má ročné trvanie, ktoré treba obnovovať.

MALINNA° club poskytuje jeho členom nemalé výhody a to najmä vo forme výnimočne zvýhodnených cien na všetky produkty, informácii z nášho výskumu a najmä priameho kontaktu s výskumom a vývojom produktov, vďaka ktorému Vám náš MALINNA° poradca vie zostaviť presný postup pri aplikácii produktov k cieľu, ktorý by ste vďaka nim chceli dosiahnuť.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach limitovaného členstva, vyplnením a odoslaním formuláru získate všetky potrebné informácie.