Po roku užívania MALINNA° elixíru mint sa znížil biologický vek cievneho systému klienta o 30 rokov.

Čas nezastavíme… Toto klišé poznáme všetci. Hoci by naším cieľom mohla byť aj dlhovekosť, radšej by sme sa mali zamerať na to, v akej fyzickej a mentálnej kondícii svoj život prežívame. Náš výskum v MALINNA° sa zameriava predovšetkým na to, aby sme ho mohli prežiť kvalitne a nemuseli neustále riešiť zdravotné problémy a obmedzenia. Naším cieľom je pomôcť vám dosiahnuť, aby vaše telo ostalo vitálne a funkčné až do konca. Náš chronologický vek vôbec nie je v tomto smere rozhodujúci. Kľúčové je, ako rýchlo starnú naše bunky a tkanivá – a teda, ako rýchlo sa znižuje ich schopnosť plnohodnotne zabezpečovať funkcie nášho organizmu. MALINNA° produkty neurobia všetko za vás. Dodajú však vášmu telu látky, ktoré ochraňujú bunky pred starnutím. Vďaka jedinečnému zloženiu, koncentrácii a vysokej vstrebateľnosti účinných látok to s odstupom času na sebe začnete nielen cítiť, ale aj pozorovať.

Prednedávnom sa s nami s nadšením o výsledky preventívnej prehliadky u obvodného lekára podelil jeden náš klient. Bola zameraná na úrovne cholesterolu, cukru a pečeňové testy. S jeho súhlasom sa s vami o ne podelíme aj my.

Ondrej, učiteľ, vek 42 rokov

Dĺžka užívania MALINNA° elixíru mint: 1 rok

Arteriálny vek po roku užívania: 12 rokov

Pozn.: V porovnaní s ostatnými kolegami, ktorí podstúpili rovanké vyšetrenie, bol fyziologický vek Ondrejovho cievneho systému výrazne nižší (o cca 30 rokov) ako jeho chronologický vek.  Fyziologický vek jeho kolegov bol mierne alebo výrazne vyšší ako chronologický vek v závislosti od stravovacích návykov a celkového životného štýlu.

Klienta sme sa opýtali niekoľko doplňujúcich otázok:

Čo Vás viedlo k užívaniu MALINNA° elixír mint?

Doporučenie známeho. Zaujímavý spôsob prezentácie jeho účinkov a hlavne snaha urobiť niečo pre posilnenie imunity.

Všimli ste si na sebe zmeny? Ako rýchlo od začiatku užívania? Ako ste elixír dávkovali?

Áno všimol som si na sebe zmeny. Po 3 mesiacoch sa mi zdalo, že sa cítim lepšie. V ďalšom zimnom období som bol menej chorý a nachladnutie bolo miernejšie a trvalo kratšie.  Prvé tri mesiace som užíval Elixír 2x denne – ráno a večer a potom raz denne ráno.

Čo ste videli na výsledkoch preventívnej prehliadky?

Výsledky preventívnej prehliadky boli veľmi dobré, v porovnaní s predošlými prehliadkami sa upravili niektoré hodnoty.

Spájate si výsledok preventívnej prehliadky s užívaním MALINNA° elixiru mint? Na základe čoho myslíte, že môže byť súvislosť?

Áno spájam, podľa komplexných informácií o účinkoch Elixíru, to potvrdili aj výsledky vyšetrenia prietokov ciev a určenia ich veku.

ilustračná foto: Lucia Kollárová

foto: archív klienta